MISJA

Brydż lekiem na samotność

Brydż jest wśród gier umysłowych bez wątpienia najwyższą formą aktywności.
To gra przy pomocy kart, losowo-decyzyjna i jako ostatnia opiera się sztucznej inteligencji. We wszystkich porównywalnych grach komputery wygrały już z Mistrzami Świata t.j. w szachach, warcabach i Go. Komputer ograł też czterech najlepszych pokerzystów świata.

Wspomniane gry są grami indywidualnymi i nie kreują tego co daje brydż – kontaktów międzyludzkich. W Klubach brydżowych spotykają się dziesiątki ludzi każdego wieczoru, gra się parami i co 15-20 minut musimy zmierzyć się z kolejną parą.
Przed i po grze wszyscy są razem, rozmawiają, piją kawę, dyskutują nie tylko o rozegranych rozdaniach.

Brydż przeciw osamotnieniu

  • Z natury swojej, brydż jako gra z partnerem, tworzy kontakty międzyludzkie.
  • Kluby to miejsca spotkań wielu najróżniejszych osobowości połączonych jedną pasją.
  • Nie tylko grają, lecz także organizują razem spotkania towarzyskie, wyjścia do kina, wspólne wycieczki. Nawiązują nowe przyjaźnie.
  • Dla ludzi starszych, często samotnych jest to doskonała okazja do wyjścia z izolacji społecznej.
  • Wyjście do klubu mobilizuje często już pogodzonych z samotnością ludzi, zmusza do ubrania się, spaceru i wreszcie do kontaktu z innymi. Często staje się „powrotem do życia”.

Czy warto grać w brydża

Warto, bowiem badania wskazują samotność jako zagrożenie dla życia, większe niż stwarzają typowe choroby ludzi starszych czy nawet najgroźniejsze nałogi.

Warto nauczyć się gry w brydża już za młodu by potem łatwiej było na starość wrócić do gry, gry dzieci już z domu wyfrunęły i często nie wiemy co ze sobą zrobić.

Profilaktyka w walce z demencją

Okazuje się, że brydż przeciwdziała postępującej demencji.  Badania prof. M.C. Diamond z Berkeley California University wykazały, że gra w brydża wzmacnia system odpornościowy.

Oczywiście tematyka profilaktyki demencji jest teraz sprawą pilną więc światowa federacja brydża wraz z naukowcami wspiera badania porównawcze zmian w hipokampie u grających i nie grających. Prowadzone są one w Londynie, a w roku przyszłym ruszą także w Polsce na UMK w Toruniu. Badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, pozwalające precyzyjnie skanować mózg. I choć problem demencji narasta w tempie niespotykanym na całym świecie to zainteresowania władz w Polsce nie widać, niezależnie kto u władzy aktualnie jest. Ministerstwo zdrowia na profilaktykę globalnie przeznacza niecałe 2 promile funduszu NFZ. Ile z tego przypada na demencję?

Zainteresowany badaniami prof.M.C. Diamond z Berkeley California University cztery lata temu wprowadziłem we współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego program „BRYDŻ 60+”.

I jak dotąd w utworzonych w całej Polsce 275 ośrodkach uczy się grać w brydża i gra kilka tysięcy ludzi, którzy aktywność zawodową mają już najczęściej za sobą. Ośrodki wyposażone są w sprzęt i literaturę, dzięki pomocy Fundacji PZU oraz dotacjom MRPiPS w ramach programu ASOS.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Brydż 60+?

Czytaj więcej