Rada

  • Marek Małysa – przewodniczący rady
  • Anna Bogdanis –v-ce przewodnicząca rady
  • Krzysztof Berlikowski – członek rady
  • Małgorzata Maruszkin – członkini rady