Zarząd

Prof. dr hab. Piotr Błajet

 

Kierownik uniwersyteckiego centrum sportowego UMK. Członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Brydżowej. Zajmuje się edukacją zdrowotną, pedagogiką sportu, prowadzi badania empiryczne nad psychospołecznymi aspektami rozwoju w wieku dorosłym. Uzyskał stopień doktora na Akademii Sportu w Warszawie (fizjologia sportu), tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2006 r. oraz tytuł profesora w 2014 r.