AKTUALNOŚCI

09.03.2023

Zajęcia z brydża w Centrum Alzheimera w Warszawie zostały wznowione.

Na zdjęciu dyrektor Centrum Jarosław Gnioska oraz prowadzący Janek Szewczyk.


09.01.2023

Marek Małysa laureatem nagrody im. Alana Truscotta 2022 !!!

Nagroda im. Alana Truscotta jest przyznawana osobie lub organizacji, która w opinii kierownictwa IBPA (International Bridge Press Association) zrobiła w świecie brydża coś, co Alan by zaaprobował i docenił.

Marek Małysa to emerytowany profesor matematyki z Politechniki Gdańskiej, były przewodniczący Komitetu WBF „Brydż i nauka”, autor wielu artykułów o brydżu, twórca programu nauczania brydża, organizator kilku konferencji naukowych. Obecnie kieruje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu badaniami nad wpływem brydża na pacjentów z demencją, w tym z chorobą Alzheimera. Najbliższa poświęcona temu konferencja naukowa odbędzie się w Toruniu w dniach 21-22 marca 2023.
Zainicjował i prowadził projekt Bridge 60+, który pomógł uruchomić w Polsce ponad 300 klubów brydżowych dla osób starszych. Jest również przewodniczącym Rady Fundacji Bridge to the People (www.bridgetothepeople.eu), która finansuje badania nad społecznymi i zdrowotnymi korzyściami płynącymi z brydża. Od początku związany z BAMSA (Bridge: A Mind Sport of All), a Jego zasługą jest m.in. zainicjowanie dwóch pierwszych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych brydżowi.

Obecnie główne zainteresowanie Marka to rola brydża w zapobieganiu, spowalnianiu i odwracaniu skutków demencji, a w szczególności choroby Alzheimera. Badania pilotażowe reprezentowane są przez dwa referaty dotyczące brydża i terapii Alzheimera oraz profilaktyki demencji. Można je znaleźć tutaj:

http://www.worldbridge.org/…/pilot-study-on-the-well-being…/ http://bridgetothepeople.eu/research-results/

„IBPA czuje, że Alan pokochałby ideę badań Marka i z dumą wręcza mu 2022 Alan Truscott Memorial Award.” 


12.12.2022

Artykuł naukowy dr Marka Małysa na temat brydża, jako prewencji w demencji został opublikowany w International Journal od Psychiatry. Artykuł w języku angielskim dostępny jest na stronie:

“Playing bridge dementia prevention or therapy as well”


10.10.2021

Drodzy Państwo, publikujemy raport z działań mediowych zleconych przez nas w 2022r. Zapraszamy do zapoznania się z nim: Bridge to The People_podsumowanie działań


Podczas konferencji BAMSA (Brydż: sport umysłowy dla wszystkich) profesor Martin Seligman z University of Pensylvania, psycholog, twórca teorii psychologii pozytywnej i badań nad dobrym samopoczuciem, powiedział kilka bardzo pozytywnych słów o badaniach nad demencją prowadzonych przez Fundację Bridge to The People i o pomysłodawcy Marku Małysa:

https://youtu.be/xXJvHgXJaUc


Wyniki pilotażowych badań nad wpływem gry w brydża na osoby cierpiące na demencję (tekst w języku angielskim):

„How learning to play bridge affects well-being and cognitive skills” – test research results.


Artykuł Marka Małysa o roli gry w brydża w przeciwdziałaniu demencji oraz w terapii choroby Alzheimera (tekst w języku angielskim):

Bridge_DementiaPrevention


Artykuł Marka Małysa „Brydż i zarządzanie projektami” (tekst w języku angielskim):

BRIDGE AND PROJECT MANAGEMENT