Dlaczego BRYDŻ

Dlaczego BRYDŻ

Hasłem Programu B60+ i Fundacji są integracja pokoleń, integracja środowisk i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz samotności, a także związanej z nimi depresji, zatem zapraszamy chętnych w każdym wieku. W wielu miastach powstają miejsca integracji mieszkańców, natomiast my w całej Polsce już mamy takich ośrodków ponad 300 – to kluby brydżowe, gdzie mogą się spotykać osoby w każdym wieku. I nie tylko się spotykać, czyli nawiązywać nowe znajomości. Mogą też się uczyć. Organizujemy kursy adresowane do początkujących lub powracających do brydża po latach przerwy (to największa grupa), jednak przeprowadzaliśmy też szkolenia dla graczy zaawansowanych, pragnących poprawić umiejętności i nauczyć się czegoś nowego. A warto, gdyż gra w brydża spowalnia rozwój chorób neurodegeneracyjnych, a zachowanie zdolności poznawczych ułatwia życie osobom dotkniętym zaburzeniami oraz ich bliskim. Możliwa jest również organizacja kursu internetowego dla osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok są organizowane wyjazdy brydżowe, wczasy wypoczynkowe i szkoleniowe. Można też grać w internecie.
Wykorzystajmy możliwość rozwijania kompetencji miękkich, jaką daje granie w brydża, a są to:

  • planowanie krótko- i długoterminowe
  • trafne analizowanie szybko zmieniających się okoliczności
  • szybkie podejmowanie decyzji dostosowanych do zachodzących zmian
  • umiejętność współpracy w zespole
  • opanowanie
  • odpowiedzialność (za partnera) i zaufanie (do partnera)
  • odporność na stres

Propagując brydża, korzystamy z wyników badań Marka Małysy pokazujących, że u grających znacznie wolniej zachodzą zmiany psychiczne i w mniejszym stopniu rozwijają się zaburzenia poznawcze związane z wiekiem. Posiłkujemy się też wynikami badań Agaty Kowal, dowodzących, że dzieci grające w brydża po roku grania prześcigają rówieśników w wynikach w nauce we wszystkich przedmiotach, doskonale sobie radzą w realizowaniu zadań wymagających współpracy w grupie, a oprócz tego opanowują wszystkie kompetencje miękkie, o których mowa wyżej.
Wniosek? Warto grać – w dowolnym wieku – gdyż korzyści płynące z brydża przydają się każdemu, na co dzień, w życiu prywatnym i zawodowym. A w dodatku możemy czerpać z gry wielkie zadowolenie. Czyli: PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM.