O nas

O nas

Po sukcesach programu BRYDŻ 60+, tak w Polsce jak i na świecie, stworzeniu ponad 340 klubów, w których ludzie starsi mogą się spotykać i uczyć gry oraz grać w brydża, realizując tym samym nasze zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja środowisk i pokoleń, aktywizacja osób starszych oraz zapobieganie demencji, postanowiliśmy metodami naukowymi zbadać efekty tego programu.

Od początku projektem BRYDŻ 60+ interesowali się naukowcy, najpierw z Imperial College of London, ze Stirling University oraz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Autor i realizator programu BRYDŻ 60+, dr Marek Małysa, został szefem Komisji „Brydż i Nauka”, w latach 2019-2022 działającej przy Światowej Federacji Brydża (WBF), co pozwoliło nie tylko połączyć badania tych uczelni, lecz także zainteresować uczonych z całego świata. Wyniki prezentowane przez dr. Małysę na Seminariach WBF w Medellin, Capetown, Singapurze i w Rzymie oraz na Konferencjach Alzheimer Europe w Berlinie i Barcelonie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.

To skłoniło nas do stworzenia Fundacji „Bridge to the People” dla kontynuowania działań, finansowania badań oraz promocji wyników, pozwalającej na ich wdrożenie.