Władze Fundacji

Władze fundacji

PREZES

RADA FUNDACJI

Przewodnicząca
Członkini rady
Członkini rady
Członkini rady
Członek rady

RADA NAUKOWA

Przewodniczący
Członek rady
Członkini rady
Członek rady