O fundacji

O fundacji

O nas

Po sukcesach programu BRYDŻ 60+ , tak w Polsce jak i na świecie , stworzeniu ponad 300 klubów ,w których ludzie starsi mogli spotykać się i nauczyć gry oraz grać w brydża realizując tym samym dwa zadania : przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganiu demencji , powstała potrzeba zbadania metodami naukowymi rzeczywistych efektów tego programu.

Od początku efektami projektu BRYDŻ 60+ interesowali się naukowcy , najpierw z Imperial Collage of London, Stirling University oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 
Autor i realizator programu BRYDŻ60+ , dr Marek Małysa , został tez szefem Komisji „Brydż i Nauka” przy Światowej Federacji Brydża (WBF) co pozwoliło nie tylko połączyć badania tych uczelni lecz także zainteresować tym uczonych z całego świata . Wyniki prezentowane przez dr Małysę na Seminariach WBF w Medellin , Capetown ,Singapurze i w Rzymie oraz na Konferencjach Alzheimer Europe w Berlinie i Barcelonie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.

To skłoniło nas do stworzenia Fundacji „Bridge to the People” ( nazwa i duże litery nie sa przypadkowe) do finansowania takich badań oraz promocji ich wyników.