BRYDŻ I NAUKA

Jakiś czas temu Światowa Federacja Brydża powołała Komitet „Brydż i Nauka”, aby uzyskać rzetelne wyniki naukowe i móc wykorzystywać je w promocji gry w brydża. Stało się tak nie bez powodu – badania naukowe już trwały.

Samantha Punch stworzyła socjologię brydża, Veronique Ventos wraz z NukkAI bada sztuczną inteligencję do wykorzystania w brydżu, a pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona naszej grze odbyła się w Polsce (kolejna również w Polsce, a trzecia w Chorwacji). Podążając za 20-letnimi wynikami z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii o zaletach zdrowotnych gry w brydża naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęli poważne badania nad tym, „jak gra w brydża może opóźnić wystąpienie demencji”, a w szczególności choroby Alzheimera. Poza pewnymi problemami związanymi z COVID zakończyliśmy badania pilotażowe w dwóch Domach Pomocy Społecznej i na tej podstawie wkrótce rozpoczniemy główne badania. Główne pytanie brzmi: czy gra w brydża może zapobiec demencji? Wszyscy wiemy że gra w brydża utrzymuje nas w dobrym nastroju psychicznym (to nic innego jak to, że rezerwa poznawcza rośnie, gdy gramy), ale potrzebny jest mocny dowód naukowy.

Raport przygotowany przez M.C. Diamonds mówi nam, że gra w brydża obniża ryzyko choroby Alzheimera aż o 75%. Aby potwierdzić te doniesienia, spróbowaliśmy nauczyć gry w brydża pacjentów Centrum Alzheimera w Warszawie, z których wszyscy ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera (łagodnym zaburzeniem poznawczym) są przywożeni do CA przez rodziny i zabierani z powrotem każdego dnia do domu. W związku z tym, mieli tylko 3 godziny lekcji brydża tygodniowo. Początkowo nie potrafili liczyć do dziesięciu i trzymać kart ale po sześciu miesiącach nie stanowiło to już dla nich problemu. Grali w brydża uproszczonego, bez licytacji, ale z braniem lew, liczeniem do 13 i 40. Było to zaskoczeniem dla wszystkich ekspertów i personelu. Pacjenci z MCI są w stanie nauczyć się zupełnie nowych umiejętności! Nasza grupa badawcza miała również inne rodzaje terapii, takie jak taniec czy dogoterapia, podczas gdy grupa kontrolna nie miała żadnych lekcji brydża. Po roku utrata zdolności poznawczych w „grupie brydżowej” był ponad dwukrotnie niższa niż w grupie kontrolnej. Imponujące, ale statystycznie nieistotne. Potrzebne są więc głębsze i szersze oceny metod, potrzebne są dalsze badania. Dlatego Fundacja non-profit „Bridge to the People” będzie kontynuować finansowanie głównych badań i poszukiwać dalszych źródeł finansowania. Więcej informacji o tym, jak można dokonać darowizny można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.bridgetothepeople.eu

Raport z pilotażowych badań przeczytają Państwo tutaj:

http://www.worldbridge.org/2020/06/18/bridge-and-dementia-prevention/

 

Fundacja wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym rozpocznie badania „Gra w brydża a układ odpornościowy”. Jesteśmy na etapie poszukiwania funduszy na te badania. Jak brydż wpływa na odporność obserwowaliśmy w Polsce w ramach mojego programu BRYDŻ 60+. Wykorzystując hasło profilaktyki demencji zrekrutowałem do utworzenia 340 klubów tysiące osób starszych, dając im szansę na unikanie izolacji społecznej i budowanie rezerwy poznawczej niezbędnej do uniknięcia lub przynajmniej opóźniania wystąpienia demencji. Pokazuje to, że gdy tylko wyniki głównych badań naukowych będą gotowe, nasza Fundacja, ale także Światowa Federacja Brydża, Europejska Liga Brydżowa czy inne organizacje brydżowe, będziemy mieli w rękach silne argumenty pokazujące, że brydż niesie ze sobą dodatkowe zalety warte finansowania.

 

Autor: Marek Małysa