INFORMACJA O PROGRAMIE BRYDŻ 60+

Program ma za zadanie poprzez naukę gry w brydża ludzi starszych i organizację gry:
– zapobiegać powstawaniu lub co najmniej opóźniać pojawieniu się u osób starszych demencji (głównie choroby Alzheimera),
– wyprowadzać ludzi starszych z osamotnienia, izolacji społecznej.

Program ma za zadanie poprzez naukę gry w brydża ludzi starszych i organizację gry:
– zapobiegać powstawaniu lub co najmniej opóźniać pojawieniu się u osób starszych demencji (głównie choroby Alzheimera),
– wyprowadzać ludzi starszych z osamotnienia, izolacji społecznej.

W tym celu , pod „flagą” Polskiego Związku Brydża Sportowego, w ciągu niespełna 5 lat stworzyłem 275 ośrodków gdzie jest on realizowany. Wszystkie ośrodki zaopatrzyłem w sprzęt konieczny do gry oraz literaturę tak dla początkujących jak i dla średnio zaawansowanych. Wsparcie dostałem w pierwszym roku z programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych oraz dwukrotnie z Fundacji PZU. W programie uczestniczy kilka tysięcy ludzi, lecz z całą pewnością nie jest to szczyt naszych możliwości. Choćby z faktu ,że jak dotąd spośród 550 Uniwersytetów Trzeciego Wieku jedynie40 jest w programie, wynika że ilość „konsumentów” programu może być wielokrotnie większa. Idea okazała się na tyle nośna ,że po prezentacji , przystąpiły do programu 23 kraje w Europie.

Niebawem , o co prosi Światowa Federacja Brydża , stanie się on programem na wszystkich kontynentach. Doniesienia naukowe tezę o profilaktycznej, w stosunku do Alzheimera, roli grania w brydża potwierdzają słuszność naszych zamierzeń. Do badań nad efektami programu przystąpił UMK w Toruniu (Laboratorium Neurokognitywistykiprof. W.Ducha) we współpracy z Polskim i Europejskim Związkami Brydża oraz z„błogosławieństwem” Alzheimer-Europe. Sądzę,że działania w profilaktyce prozdrowotnej mogą być nośne reklamowo dla wielu potencjalnych sponsorów. Gdyby firma farmaceutyczna zareklamowała się: „My nie tylko produkujemy leki, my także finansujemy profilaktykę” czyż jej wizerunek nie był by cieplejszy?

Ponieważ dotychczasowi sponsorzy programu nie będą zapewne w stanie pokryć naszych oczekiwanych kosztów szukam nowych gotowych wesprzeć szlachetną ideę polepszenia jakości życia ludzi starszych, często samotnych,którym program stwarza okazję do wyjścia z izolacji a także przez pobudzenie mózgu polepszyć ich sprawność mentalną.

 

Autor: Marek Małysa