The Alan Truscott Memorial Award


Marek Małysa laureatem Nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Brydżowych im. Alana Truscott’a 2022

Marek Małysa otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Brydżowych im. Alana Truscott’a za osobowość roku 2022

Nagroda im. Alana Truscotta jest przyznawana okresowo osobie lub organizacji, która w opinii zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Brydżowych (IBPA), zrobiła coś w świecie brydża, co Alan Truscottby docenił. Alan był członkiem zarządu IBPA, pełniąc funkcję prezesa w latach 1981-1985i był długoletnim redaktorem brydżowym The New York Times. Alan był również świetnym zawodnikiem. Przed wyjazdem z Anglii do Stanów Zjednoczonych Alan reprezentował Wielką Brytanię na arenie międzynarodowej, zdobywającpierwsze i drugie miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Europy oraz trzecie miejsce w Bermuda Bowl. Zanimtakie rzeczy były zabronione, służył jako NPC dla Bermudów i Brazylii na Mistrzostwach Świata.

 

Laureat nagrody 2022: Marek Małysa

 

 

 

Dr Malysa jest emerytowanym profesorem matematyki na Uniwersytecie Gdańskim, byłym przewodniczącym Komitetu ds.Brydża i Nauki WBF, organizatorem Brydżowych Mistrzostw Świata w 2016 r. oraz Brydżowych Mistrzostw Świata w 2022 r., oba we Wrocławiu. Jest autorem i twórcą programów nauczania brydża orazorganizatorem kilku konferencji naukowych. Obecnie kieruje badaniami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernikaw Toruniu nad wpływem brydża na pacjentów z demencją, w tym z chorobą Alzheimera. Marek Małysa jest również wiceprezesem Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz członkiem Komisji Seniorów Europejskiej Ligi Brydżoweji Światowej Federacji Brydżowej. W listopadzie2017, wraz z SamanthąPunch, założył Komitet „Brydża i Nauka” (obecnie część Komitetu Rozwoju) Światowej Federacji Brydża.

Badania naukowe w brydżu zostały jużrozpoczete: SamanthaPunch z Uniwersytetu w Stirling stworzyła Socjologię Brydża,z własnym programem doktoranckim; VéroniqueVentos z NukkAI, bada sztuczną inteligencję w brydżu; a pierwsza i druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona naszej grze odbyły się w Polsce. Międzynarodowe Konferencje Naukowe poświęcone naszej grze odbyły się odpowiednio w Polsce, trzecia w Chorwacji i czwarta w Szkocji. Jubileuszowa piąta jubileuszowa konferencja zaplanowana jest na 23-24 stycznia 2023 r., ponownie w Polsce (Toruń).

Marek prowadzi programBrydż 60+, który pomógł uruchomić 340 klubów brydżowych dla osób starszych w Polsce. Jest również przewodniczącym Rady Fundacji Bridge to the People (pod adresem www.bridgetothepeople.eu), która finansuje badania nad społecznymi i zdrowotnymi korzyściami brydża. Marekbył niegrającym kapitanem reprezentacji Polski do lat 21 w Mistrzostwach Europy i Świata oraz trenerem reprezentacji Polski kobiet na Mistrzostwach Europy w Opatiji w 2016 roku. Jest zaangażowany w BAMSA od samego początku, a jego wkład obejmuje organizację dwóch pierwszych międzynarodowych konferencji akademickich na temat brydża. Obecnie głównym zainteresowaniem Marka jest rola brydża w zapobieganiu, spowalnianiu i odwracaniu skutków demencji, a w szczególności choroby Alzheimera. Badania pilotażowe są reprezentowane przez dwa artykuły na temat brydża w terapii Alzheimera oraz zapobieganiu demencji. Można je znaleźć tutaj:

http://www.worldbridge.org/…/pilot-study-on-the-well-being…/

http://bridgetothepeople.eu/research-results/

 

IBPA uważa, że Alanowi spodobałby się pomysł badań Marka i z dumą wręcza mu nagrodę

2022 Alan Truscott Memorial Award.