WITAMINA BRYDŻ

Na Konferencji Naukowej w Toruniu poświęconej grze w brydża dr Emilia Leszkowicz przedstawiła szczegóły badań amerykańskich naukowców, z których wynika,
iż granie w brydża może wzmocnić nasz system immunologiczny.

Ten nieco dziwny tytuł to nie jest doniesienie naukowe, ale coś w nim jest. Ostatnio śledząc rozwój programu BRYDŻ 60+ w innych krajach natrafiłem na stowarzyszenie o tej właśnie nazwie działające we Francji i Belgii. Okazuje się, że w pięciu większych miastach od lat prowadzona jest działalność bardzo podobna do naszej, a już z pewnością o tych samych celach. Posiadają 50 ośrodków zlokalizowanych w szpitalach, domach pogodnej starości, ośrodkach dla niepełnosprawnych oraz szkołach, a działalność adresują do ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych, ale także do młodzieży.

Stowarzyszenie posiada liczny Zarząd koordynujący działalność oraz zdobywający środki finansowe. Co jest jednak ciekawe na „pierwszej linii”, czylibezpośrednio z odbiorcami działań pracują…wolontariusze. Zapewne są im zwracane koszty dojazdu, ale pracę wykonują nieodpłatnie i jest ich zaangażowanych w uczenie gry w brydża oraz organizację samej gry trzystu! Stowarzyszenie urządza także dla swoich podopiecznych turnieje i wycieczki połączone z grą. Nas jeszcze na to nie stać choć we Francji emeryci są zapewne lepiej sytuowani niż odbiorcy naszego programu BRYDŻ 60+. Może w przyszłości i nam to sięuda, wszak pierwszy wspólny turniej Mistrzostwa Klubów Brydż 60+ już 11 maja w Warszawie.

Brydż w dosłownym rozumieniu tego słowa witaminą nie jest ale… na Konferencji w Toruniu (już druga taka odbyła się w grudniu i poświęcona była naszej grze) dr Emilia Leszkowicz przedstawiła szczegóły badań amerykańskich, z których wynika iż granie w brydża może wzmocnić nasz system immunologiczny. W badanej grupie starszych juniorów (70-80 lat) analizowano poziom białka CD 4 (pozytywnego) we krwi przed grą i po jej zakończeniu. Okazało się, że tylko poziom tego białka rośnie po grze gwałtownie, a ponieważ jego działanie to najogólniej rzecz biorąc wiązanie i unieszkodliwianie wirusów (nawet takich jak HIV), to szansa wzrost odporności jest duża. Tak więc już nie tylko wychodzenie z osamotnienia, profilaktyka Alzheimera, lecz także i ta korzyść płynie z grania w brydża. Zatem uczmy się i innych, grajmy i może także twórzmy grupę wolontariuszy propagujących zalety naszej pasji.